Skip to main content

Campingvoorwaarden

Reservering/bevestiging:

 • De reservering is pas definitief na het voldoen van de aanbetalingsfactuur en u vervolgens een bevestiging van ons heeft ontvangen.
 • Per kampeerplaats boeken wij maximaal 1 familie, bestaande uit maximaal 6 personen.

Aanbetaling:

 • Voor een kampeerplaats op de camping betaalt u bij reservering een aanbetaling van ongeveer 50%, met een minimum van € 100,00.
 • Voor een verblijf in één van onze chalets, mobilhomes of tenten geldt een aanbetaling van ongeveer 50% met een minimum van € 250,00.
 • De aanbetaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen na verzending van de “aanbetalings”factuur.
 • De aanbetaling kunt u overmaken op ons IBAN-nr. (aangegeven op de factuur).
 • Vergeet niet bij de betaling uw naam en factuurnr. te vermelden.

Eindafrekening:

 • De restantbetaling van een kampeerplaats of accommodatie dient 6 weken voor de aankomstdag betaald te worden.
  Bij accommodaties dient bij aankomst de waarborgsom contant voldaan te worden.

Auto:

 • Op iedere standplaats is het toegstaan (indien mogelijk) één auto te parkeren.
 • U dient de auto wel op uw eigen plaats te parkeren of op een andere daarvoor bestemde plaats te parkeren.
 • Tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s morgens mag er geen rijdend verkeer zijn op de camping.
 • Indien u later dan 22.00 uur op de camping arriveert, dient u de auto te parkeren op de parkeerplaats bij de ingang van de camping.

Annulering/vroegtijdig vertrek:

 • In geval van annuleringen worden reeds verrichte betalingen niet gerestitueerd.
 • Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • In geval van vroegtijdig vertrek van de standplaats of accommodatie vindt geen terugbetaling van de door u betaalde huursom plaats.

Aankomst/vertrek:

 • De gereserveerde kampeerplaats op de camping is vanaf 12.00 uur beschikbaar op de door u gereserveerde dag van aankomst.
 • De gereserveerde verhuuraccomodatie is vanaf 16.00 uur beschikbaar op de door u gereserveerde dag van aankomst.
 • Indien u niet arriveert op de door u gereserveerde dag van aankomst en wij hiervan geen bericht hebben ontvangen, hebben wij het recht de kampeerplaats na 24 uur aan iemand anders te verhuren.
 • Op de dag van vertrek dient u de kampeerplaats, opgeruimd, uiterlijk om 12.00 uur ’s morgens te verlaten.
 • Op de dag van vertrek dient u de verhuuraccomodatie, opgeruimd, uiterlijk om 10.00 uur ´s morgens te verlaten.

Gebruik van foto’s/e-mail

Alle kampeerders van Camping la Perle gaan akkoord met het gebruik van hun e-mailadres voor toezending van nieuws/informatie door Camping la Perle en gebruikmaking van op/voor de camping gemaakte foto’s ter publicatie voor de camping. Tenzij, de kampeerder schriftelijk aan Camping la Perle heeft kenbaar gemaakt hier geen medewerking aan te willen verlenen.

Zwembadregels

De Franse overheid heeft duidelijke regels met betrekking tot het zwembad opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Deze regels staan vermeld op een bord bij de ingang van het zwembad.

Eigenlijk zijn de officiële regels allemaal best vanzelfsprekend.
Het kan natuurlijk zo zijn dat een campingeigenaar aanvullende regels heeft op het algemene reglement. Zo laten wij bijvoorbeeld opblaasbare, schone attributen in het zwembad toe, mits bij het gebruik ervan rekening wordt gehouden met de andere gasten. Verder stellen wij de verplichting dat kinderen die niet kunnen zwemmen alleen onder begeleiding van hun ouders het zwembad mogen betreden én opblaasbare armbandjes dragen. Kinderen die nog niet zindelijk zijn, dienen een zwemluier te dragen.
Onze zwembaden zijn in het hoogseizoen (juli en augustus) de gehele dag geopend. In het voor- en naseizoen zolang de weersomstandigheden het toelaten.

Campingregels

De campingregels zijn vastgelegd in het “Réglement interieur officiel des terrains des camping caravaning”. Iedere camping in Frankrijk heeft zich hier aan te houden.
Het is verplicht om een bord bij de ingang van de camping op te hangen waarop deze regels staan. Het kan natuurlijk zo zijn dat een campingeigenaar aanvullende regels heeft op het algemene reglement.

Eigenlijk zijn de officiële regels allemaal best vanzelfsprekend.

Hier beneden vindt u de vertaling van de campingregels zoals deze op het bord staan.

Kampeerreglement

1. Toelatingsvoorwaarden:
 • Om de camping te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de beheerder.
 • De camping is geopend/toegankelijk van 1 april tot 1 oktober.
 • Het verblijf op de camping houdt in dat men de voorschriften van het huidige reglement aanvaardt en zich eraan houdt.
 • Elke overtreding kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 • In geval van een overtreding, kan de beheerder de hulp van de politie inroepen.
 • Het kampeerterrein is gereserveerd voor passanten en kan dus geen vaste woonplaats zijn. Seizoensplaatsen zijn wel toestaan.
2. Formaliteiten:

Iedereen die minstens één nacht op het kampeerterrein wil verblijven moet zich van tevoren melden bij de verantwoordelijke van de receptie met een identiteitsbewijs en de nodige formaliteiten vervullen/voldoen.

3. Installatie:

De tent, caravan of camper en de toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzing van de beheerder.

4. Receptie:
 • Geopend van 9.15 tot 11.45 en 14.00 tot 16.15 uur.
 • Bij de receptie kunt u inlichtingen krijgen over de service van het kampeerterrein, over het boodschappen doen, sportfaciliteiten (wandel- en fietsroutes), toeristische informatie over de omgeving en diverse nuttige adressen.
5. Betaling:
 • Betaling vindt plaats bij de receptie, bij aankomst op de camping.
 • Tarieven zijn op de pagina vermeld.
 • Tarieven zijn verschuldigd over het aantal nachten of dagdelen, die op het kampeerterrein zijn doorgebracht.
 • De kampeerders worden verzocht de receptie de dag voor het vertrek hiervan op de hoogte te stellen.
6. Rust en stilte:
 • De gebruikers van het kampeerterrein worden dringend verzocht alle geluiden en discussies, die hun buren kunnen hinderen, te vermijden.
 • Honden en andere dieren mogen niet loslopen, niet op het kampeerterrein worden uitgelaten en niet worden opgesloten bij afwezigheid van hun eigenaren, die wettelijk aansprakelijk zijn.
 • Algehele stilte moet er zijn tussen 22.00 en 07.00 uur.
7. Bezoekers:
 • Bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden. Entree: € 3,50 per persoon per dag.
 • Wanneer bezoekers wensen te overnachten, dan zal een overnachtingstarief in rekening worden gebracht.
 • Bezoekers mogen gebruik maken van de faciliteiten van de camping, zoals zwembad, speeltuin.
 • Ook de bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
 • De auto(‘s) van bezoeker(s) moeten op het parkeerterrein blijven.
8. Parkeren en rijden op het terrein:
 • Binnen de grenzen van het kampeerterrein geldt een snelheidslimiet van 10 kilometer per uur.
 • Verkeer is verboden tussen 22.00 en 07.00 uur.
 • Alleen auto’s van kampeerders, die op het kampeerterrein verblijven, zijn toegestaan op het kampeerterrein. Het is streng verboden te parkeren op andere plaatsen.Het is verboden om het verkeer of de installatie van nieuwe gasten te hinderen.
9. Aanblik van de standplaatsen:
 • Iedereen wordt geacht zich te onthouden van handelingen, die de netheid, de hygiëne en de aanblik van het kampeerterrein kunnen schaden.
 • Het is verboden om vervuild water op de grond of in de goten te gooien.
 • De “caravanners” zijn verplicht het gebruikte water in de hiervoor bestemde installaties te storten.
 • Het huisvuil moet in een gesloten zak in de vuilniscontainer worden gedeponeerd. Glas en plastiek in de daarvoor aangegeven bakken. Papier kunt u in de daarvoor bestemde bakken op het marktplein te Fourneaux of bij de meeste supermarkten deponeren. Glas, papier en los huisvuil mogen dus NIET in de vuilnisbakken van de camping!
 • De sanitaire installaties dienen door de gebruikers schoon achtergelaten te worden.
 • Het wassen is streng verboden buiten de daarvoor bestemde bakken.
 • Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen en iets te planten.
 • Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats te overschrijden.
 • Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.
 • De staanplaats dient te worden achtergelaten zoals men haar aantrof bij aankomst.
10. Veiligheid:

A. Vuur

 • Barbecues, open vuren (hout, kolen, enz.) zijn streng verboden.
 • Kooktoestellen dienen in perfecte staat te zijn en mogen niet worden gebruikt onder een tent of dicht bij een auto.
 • Brandkranen dienen alleen voor brand.
 • Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking. In geval van brand direct de directie waarschuwen.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de receptie.
 • Kampeerders dienen zelf goed op hun spullen te passen.

B. Diefstal

 • De directie is alleen aansprakelijk voor goederen, die afgegeven zijn bij de receptie.
 • De kampeerder is verder zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.

C. Spelen

 • Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de nabijheid van de standplaatsen, installaties of recreatieruimtes.
 • Het gebruik van de speeltoestellen op de camping geschiedt geheel op eigen risico (eigen verantwoordelijkheid
  ouders).

D. Stalling

 • Alleen met toestemming van de directie kan men materieel achterlaten op het terrein en dan op de door de directie aangewezen plaats.
 • De directie is niet aansprakelijk voor dit materieel in de afwezigheid van de eigenaar.
 • De tarieven voor dit soort stalling kunt u opvragen bij de receptie.

11. Directie van de Camping
 • De directie is verantwoordelijk voor de goede orde en de goede staat van het kampeerterrein. Hij heeft de plicht in te grijpen bij ernstige overtredingen van het reglement en indien nodig, rustverstoorders te verwijderen.
 • Een klachtenbus staat ter beschikking voor de kampeerders. Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze zijn gedateerd en ondertekend, zo precies mogelijk en over recente feiten beschikken.
12. Bijzondere Voorwaarden.

Een kampeerdag wordt gerekend van 12.00 uur tot 12.00 uur. De standplaats moet dus om uiterlijk 12.00 uur zijn verlaten. Indien de plaats na 12.00 uur nog niet is verlaten wordt een volledige dag in rekening gebracht.